Forsvaret

Når du har behov for å transportere soldater og livreddende utstyr så raskt og trygt som mulig gjennom vanskelig terreng, er SHERP det beste alternativet

Taktiske oppdrag / stridsoppdrag

Patrulje oppdrag

Få soldater og utstyr raskt på plass, og gjennomfør oppdrag både fjernt og nært, dag or natt

Støtt viktige posisjoner og forsvarslinjer påtvers av store landområder, og skyv fienden tilbake

Nordiske oppdrag

Skaff deg en merkbar fordel ved å pløye deg gjennom snø- og steinbelagte områder med soldater og utstyr på slep

Nødsituasjoner

Få nødvendige tjenester og forsyninger til ofre for naturlige og menneskeskapte katastrofer, uansett hindringene

SHERP UTV – Første forsvars- og angrepslinje

Kontakt oss i dag for å finne ut mer om, prøvekjøre eller kjøpe en SHERP UTV

Lommedalsveien 230, bygg 4B

1353 Bærums Verk, Norway

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

Tel: +47 48 50 31 50

salg@sherp.no

© 2020 Nordisk Sikkerhet AS | NO 913 066 405 MVA | All rights reserved